Έργο παροχής ευκαιριών σε νέους απόφοιτους Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής

Έργο Παροχής Ευκαιριών σε νέους απόφοιτους Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον Περί ΕΤΕΚ Νόμο, πρακτικής εξάσκησης

Ο Δήμος Στροβόλου έχει ενταχθεί ανάμεσα στους Οργανισμούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν για 12 μήνες ασκούμενο Αρχιτέκτονα και αριθμό Πολιτικών Μηχανικών στα πλαίσια υλοποίησης του πιο πάνω αναφερόμενου Έργου, του οποίου δικαιούχος είναι το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

Σημειώνεται ότι το ΕΤΕΚ θα καταβάλλει στους δικαιούχους μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους €650,00, την εισφορά των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το κόστος ασφάλισης έναντι ευθύνης εργοδότη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις βασικές πληροφορίες και λεπτομέρειες ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για την ένταξη τους στο Έργο, από την Ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ,  www.etek.org.cy