Γνωστοποίηση για εγκατάσταση διάβασης πεζών σε τμήμα της οδού Αρμενίας

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμος Στροβόλου σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τους Περί Τροχαίας Κινήσεως Δημοτικούς Κανονισμούς Στροβόλου και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή του πιο κάτω μέτρου τροχαίας.

  • Την εγκατάσταση και λειτουργία μίας διάβασης πεζών τύπου ΖΕΠΡΑ στο τμήμα της οδού Αρμενίας, μεταξύ των ελεγχόμενων συμβολών της, με την Λεωφόρο Λεμεσού και την οδό Στασίνου.

Το μέτρο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή.