Γνωστοποίηση για μονοδρόμηση και χάραξη κίτρινων γραμμών

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμος Στροβόλου σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τους Περί Τροχαίας Κινήσεως Δημοτικούς Κανονισμούς Στροβόλου και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων τροχαίας:

  • Μονοδρόμηση της οδού Οινουσών, από τη συμβολή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως, μέχρι τη συμβολή με την οδό Ορθοδοξίας, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Κωνσταντινουπόλεως.
  • Χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής, σε τμήμα της νότιας πλευράς της οδού Μακεδονιτίσσης, σε όλο το μήκος της πρόσοψης των κατοικιών με αριθμούς 27 και 29.
  • Χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής και στις δύο πλευρές του τμήματος της οδού Διαγόρου, από την συμβολή με την οδό Σταυρού μέχρι την οδό Μαδαρής.

Τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από την Τρίτη, 24 Απριλίου 2018.