Ιστορικό για το θεσμό του «Παρατηρητή της Γειτονιάς» στον Δήμο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου, στα πλαίσια του θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς, πρωτοστάτησε στη δημιουργία και ενίσχυση του.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Στροβόλου ήταν ο Δήμος που το 1997, επί Δημαρχίας του τότε Δημάρχου κ. Σάββα Ηλιοφώτου, κινητοποίησε τις διαδικασίες, σε συνεργασία με την Αστυνομία για την ίδρυση της Κοινοτικής Αστυνόμευσης.

Το 2003 άρχισε επίσημα η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος του Αστυνομικού της Γειτονιάς στην επικράτεια του Δήμου Στροβόλου για την περιοχή της Λευκωσίας. Η εξαγγελία του εν λόγω θεσμού έγινε στο Δημαρχείο Στροβόλου στις 29 Σεπτεμβρίου του 2003.

Ακολούθως, το 2005 προχώρησε στη δημιουργία του θεσμού των Δημοτικών Ομάδων Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης, θεσμός ο οποίος επεδίωξε την ενεργό συμμετοχή των δημοτών, σε εθελοντικό επίπεδο, σε θέματα Κοινωνικής Προσφοράς, όπως: την πρόληψη εμφάνισης αντικοινωνικών συμπεριφορών, τον εντοπισμό ομάδων υψηλού κινδύνου, τη σύσταση δικτύου «Στελεχών Πρόληψης» σε διάφορους τομείς όπως τη χρήση ουσιών εξάρτησης, τη βία, τις διακρίσεις, την αντικοινωνική και την παραβατική συμπεριφορά, την καταγραφή και τη μελέτη παραγόντων που προκαλούν αυτά τα φαινόμενα, την ευαισθητοποίηση των δημοτών γύρω από κοινωνικά προβλήματα και την υποστήριξη ατόμων που παρουσιάζουν παραβατικές συμπεριφορές.

Οι προαναφερόμενες ενέργειες αποτελούν προπομπό της δημιουργίας του σημερινού θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς, ο οποίος επεκτάθηκε με μεγάλη επιτυχία παγκύπρια.