Λειτουργία Πράσινων Σημείων Επαρχίας Λευκωσίας – για απόβλητα οικιακής χρήσης και προέλευσης