«Μαζί στη ζωή», 26η Εκστρατεία Οικον. Ενίσχυσης & Ενημέρωσης ΠΑΣΥΚΑΦ, 4-8 Οκτωβρίου 2017

Αν διαθέτετε λίγο χρόνο μπορείτε και εσείς να γίνετε εθελοντές του ΠΑΣΥΚΑΦ, στελεχώνοντας κάποιο από τα προκαθορισμένα σημεία στον Οδικό του Έρανο που θα διεξαχθεί στις 4-8 Οκτωβρίου 2017.

Για καλύτερο προγραμματισμό μπορείτε να συμπληρώσετε το σχετικό δελτίο συμμετοχής μέχρι τις 26/9/17.

Η βοήθεια σας ως εθελοντές είναι πολύ σημαντική!

Για το Δελτίο Συμμετοχής πατήστε εδώ.