Παρουσία Δημάρχου σε Σεμινάριο για Υγειονομικούς Επιθεωρητές

Σεμινάριο για Υγειονομικούς Επιθεωρητές την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου
Χαιρετισμός Δημάρχου Δρα Λάζαρου Σ Σαββίδη. Για περαιτέρω πληροφορίες εδώ.