Πληρωμή του τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2022

Ο Δήμος Στροβόλου υπενθυμίζει το κοινό ότι η τελευταία ημερομηνία για την πληρωμή του τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2022, είναι η Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει:

  • μέσω της ιστοσελίδας strovolos.org.cy ή της εφαρμογής για έξυπνα κινητά του Δήμου (e-Strovolos), ή
  • στα ταμεία του Δήμου καθημερινά από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ., ή
  • με προσωπική επιταγή που θα πρέπει να εκδοθεί στο όνομα του Δήμου Στροβόλου, η οποία θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ΤΘ 28403, 2094 Στρόβολος, ή
  • με τραπεζική επιταγή, ζητώντας από την τράπεζά σας την έκδοση επιταγής στο όνομα του Δήμου Στροβόλου για το οφειλόμενο ποσό, η οποία θα ταχυδρομηθεί στην πιο πάνω διεύθυνση, ή
  • με ταχυδρομική επιταγή αφού αποταθείτε σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραφείο και ζητήσετε την έκδοση επιταγής στο όνομα του Δήμου Στροβόλου για το οφειλόμενο ποσό, η οποία να ταχυδρομηθεί στον Δήμο Στροβόλου στην πιο πάνω διεύθυνση.

Συνιστάται η χρήση του διαδικτυακού συστήματος πληρωμών (e-Strovolos), για ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Παρακαλείται το κοινό όπως διευθετήσει τις υποχρεώσεις του έγκαιρα και εντός των καθορισμένων χρονικών περιθωρίων.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
21 Ιουλίου 2022