Πλήρωση κενής θέσης στο ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου»

Το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής θέσης Υπεύθυνης/ου σε Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας του Ιδρύματος.

Για λεπτομέρειες σε σχέση με τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα και τη μισθολογική κλίμακα, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου, στο Δημαρχείο Στροβόλου, Λεωφ Στροβόλου 100, Στρόβολος ή/και στο τηλέφωνο 22470460, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του Δήμου.

Για τη σχετική αίτηση, πατήστε εδώ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου, όχι αργότερα από τις 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00.