Πρόγραμμα λειτουργίας Εργαστηρίων και Ομίλων Δήμου Στροβόλου: Σεπτέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019