Τα ογκώδη αντικείμενα περιλαμβάνουν έπιπλα (καναπέδες, πολυθρόνες, τραπέζια, καρέκλες, ερμάρια, κατασκευές κλπ), χαλιά, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια κλπ), παιδικό εξοπλισμό (ποδήλατα, ογκώδη παιχνίδια κλπ) και άλλα.

Το αντίτιμο για τη συλλογή των ογκωδών αντικειμένων αντιστοιχεί στα δέκα (10) ευρώ για  ένα έως τρία τέτοια αντικείμενα.  Για κάθε επιπρόσθετο αντικείμενο οι δημότες μας θα καταβάλλουν το ποσό των πέντε (5) ευρώ

Η πληρωμή του αντιτίμου μπορεί να γίνει διαδικτυακά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ή ακόμη και στο  Ταμείο του Δήμου.

Η συλλογή από τις κατοικίες θα πραγματοποιείται εντός 3 εργάσιμων ημερών.  Πριν τη συλλογή των ογκωδών αντικειμένων  από την κατοικία σας, ο Δήμος θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά.

Τα αντικείμενα θα πρέπει να τοποθετούνται  σε προσιτό σημείο μπροστά από τις κατοικίες, δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής.