Συλλογή σκυβάλων και λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Στροβόλου την 1η Οκτωβρίου 2021

Ο Δήμος Στροβόλου πληροφορεί το κοινό για τα εξής:

Τα συνεργεία αποκομιδής σκυβάλων θα εργάζονται κανονικά, την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021. Ως εκ τούτου, καλείται το κοινό να τοποθετήσει στους ενδεδειγμένους χώρους τα σκύβαλα για συλλογή, ως συνήθως.

Η Λαϊκή Αγορά Στροβόλου, στον βόρειο χώρο στάθμευσης του ΓΣΠ, δεν θα λειτουργήσει την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021.