Συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» στο πλαίσιο του ανανεωμένου προγράμματος «Κοινωνίες με Χρώματα», 29/11/17

Στο πλαίσιο του ανανεωμένου προγράμματος «Κοινωνίες με Χρώματα» πραγματοποιήθηκε στις 29/11/2017 στον Δήμο Στροβόλου, εργαστήριο κατά το οποίο υπήρξε συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την καταγραφή των αναγκών Υπηκόων των Τρίτων Χωρών όπως αυτές διαπιστώνονται από τα οργανωμένα σύνολα που τους εκπροσωπούν.

Η συνεισφορά των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κοινωνική ενσωμάτωση προσφύγων, μεταναστών και αιτητών ασύλου που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο είναι σημαντική και θα πρέπει να ενισχυθεί με στοχευμένα προγράμματα που θα βοηθήσουν στην ομαλή ένταξη τους στην τοπική κοινωνία συμβάλλοντας παράλληλα στην αποτροπή ρατσιστικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων.

Το πρόγραμμα «Κοινωνίες με Χρώματα» υλοποιείται από τον Δήμο Αγλαντζιάς, με εταίρους τους Δήμο Στροβόλου, ΑΝΕΛ και την Opinion & Action Services Ltd και σε συνεργασία με τους Δήμους Γερίου και Τσερίου και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.