Τελετή Ονοματοδότησης Πάρκου «Αντιστράτηγος Γεώργιος Κατσάνης», 22/9/19