Τελετή Ονοματοδότησης της οδού «Σωτήρη Κωνσταντίνου», 12/12/2016, (16:00)

prosklisi09122016

odikos_hartis