Υποτροφίες σε όλα τα κορίτσια που θα επιλέξουν να σπουδάσουν σε προγράμματα Μηχανικής και Τεχνολογίας από το Frederick University

Περισσότερες πληροφορίες στην αναβαθμισμένη ειδική ιστοσελίδα https://www.frederick.ac.cy/women-in-STEM/el