Συγχαρητήρια για την απόφαση σας να εγγραφείτε ως εθελοντής/εθελόντρια στον Δήμο Στροβόλου. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής Νέων Εθελοντών. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της καλύτερης ταύτισης των αναγκών για εθελοντική προσφορά με τα ενδιαφέροντά σας.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι θα έχετε τη δυνατότητα να αποδεχθείτε ή και να απορρίψετε οποιαδήποτε εθελοντική εργασία σας ανατεθεί. Επίσης, διατηρείτε το δικαίωμα να τερματίσετε τις υπηρεσίες σας ως Εθελοντής/Εθελόντρια όποτε εσείς επιθυμείτε. Όσα άτομα ενταχθούν στην ομάδα των Εθελοντών του Δήμου, θα τύχουν πλήρους ενημέρωσης και προσωπικής καθοδήγησης.

Η αίτηση αυτή δεν επηρεάζεται από τυχόν συμμετοχή σας σε άλλες εθελοντικές οργανώσεις, πέραν της ομάδας Εθελοντισμού του Δήμου Στροβόλου.

Με τη συμπλήρωση της αίτησης αρμόδιος λειτουργός του Δήμου Στροβόλου θα επικοινωνήσει μαζί σας για διευθέτηση συνάντησης. Σας παροτρύνουμε να βιώσετε τη χαρά της εθελοντικής προσφοράς!

Η συλλογή των πιο κάτω προσωπικών δεδομένων σας γίνεται αποκλειστικά για τις ανάγκες Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Στροβόλου, με στόχο τη συμμετοχή σας σε εθελοντική υπηρεσία. Υπεύθυνος επεξεργασίας του μητρώου είναι το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Στροβόλου.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στα δεδομένα που σας αφορούν.

Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης ή στη περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή σας από το μητρώο, μπορείτε να αποστείλετε σχετική επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (municipality@strovolos.org.cy) ή μέσω του τηλεομοιότυπου (22 470400) ή δια χειρός, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου.

 

Ζητάμε την Ενεργή Συμμετοχή Όλων των Δημοτών

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

 • (για άτομα κάτω των 18 ετών)
 • (για άτομα κάτω των 18 ετών)
 • MM slash DD slash YYYY
 • Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.


 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

  Παρακαλώ να δηλωθούν οι κατηγορίες δράσεων που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, επιλέγοντας το κατάλληλο πεδίο (μπορείτε να επιλέξετε όσες κατηγορίες επιθυμείτε):

 • Για άτομα κάτω των 18 ετών, θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει η συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα.
  Στη περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή σας από το μητρώο, μπορείτε να αποστείλετε σχετική επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (municipality@strovolos.org.cy) ή μέσω του τηλεομοιότυπου (22 470400) ή δια χειρός, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου. Ενημερώνεστε επίσης ότι έχετε το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων που σας αφορούν.