Ανάγκη για αύξηση των τελών σκυβάλων λόγω τερματισμού της λειτουργίας της χωματερής στον Κοτσιάτη και την εκτροπή των οικιακών αποβλήτων Λευκωσίας στη Μονάδα Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης και Διαχείρισης Απορριμμάτων Κόσιης

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΤΣΙΑΤΗ –ΕΚΤΡΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΙΗ

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για άμεσο τερματισμό της λειτουργίας της χωματερής στον  Κοτσιάτη και για τη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την εν λόγω απόφαση, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προχώρησε στην υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για την εκτροπή των  οικιακών απόβλητων  της Επαρχίας Λευκωσίας  στην υφιστάμενη Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων στην Κόσιη.

Ως εκ τούτου, οι Δήμοι της Επαρχίας Λευκωσίας από τον Σεπτέμβριο του 2018 θα  πρέπει να συμμορφωθούν με την πιο πάνω απόφαση, προβαίνοντας  στις αναγκαίες διαδικασίες για προώθηση των οικιακών αποβλήτων στην πιο πάνω Μονάδα. Την όλη διαδικασία θα συντονίζει και θα εποπτεύει  το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Λευκωσίας (ΟΕΔΑ Επαρχίας Λευκωσίας).

Η εξέλιξη αυτή προϋποθέτει αυξημένο κόστος  και αναπόφευκτα θα πρέπει να επιβληθούν  αυξήσεις στα τέλη σκυβάλων εφόσον  αποτελούν ανταποδοτικό τέλος για την υπηρεσία που παρέχουν οι Δήμοι.

Ενημερωτικά, το υφιστάμενο κόστος συλλογής, μεταφοράς και χρήσης του χώρου   σκυβάλων ανέρχεται σε €8,00 ανά τόνο και με  την εκτροπή των  οικιακών απόβλητων  της Επαρχίας Λευκωσίας  στην υφιστάμενη Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων στην Κόσιη το κόστος θα κυμανθεί περίπου σε €43,00 ανά τόνο.

Οι αυξήσεις στα τέλη σκυβάλων αναμένεται να επιβληθούν  αρχής γενομένης από το 2018 .

Παράλληλα  οι Δήμοι, στα πλαίσια της προσπάθειας τους για μείωση του κόστους συλλογής και μεταφοράς των οικιακών αποβλήτων αλλά και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, εξετάζουν τη δυνατότητα  να προχωρήσουν σταδιακά στην αγορά υπηρεσιών με την προκήρυξη σχετικών διαγωνισμών, πρακτική που ήδη ακολουθείται από  άλλους Δήμους της Κύπρου με σημαντικά χαμηλότερο κόστος και ικανοποιητική εκτέλεση της εργασίας. Σε περίπτωση που η προσπάθεια αυτή έχει θετική κατάληξη  οι επικείμενες αυξήσεις στα τέλη σκυβάλων θα κυμανθούν  σε χαμηλότερα επίπεδα.

Έχοντας όλοι ως άμεση προτεραιότητα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, είμαστε βέβαιοι ότι οι δημότες θα αντικρύσουν το  θέμα των επικείμενων αυξήσεων στα τέλη σκυβάλων  με κατανόηση  ενόψει και της αναμενόμενης βελτίωσης τόσο  της εξυπηρέτησης όσο και της ποιότητας της ζωής τους.