Δημόσια διαβούλευση σε σχέση με τους Στρατηγικούς Χάρτες Θορύβου και τα Σχέδια Δράσης για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, 19/7/18 – Αμφιθέατρο Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως