Ανακοίνωση Δημάρχου Στροβόλου σε σχέση με την απεργία που κατήλθαν σήμερα τα συνεργεία συλλογής σκυβάλων του Δήμου

Αποτελεί παραδοχή όλων όσοι κατοικούν και εργάζονται στον Στρόβολο, ότι τα ανοιχτά ζητήματα στον τομέα της καθαριότητας, και ιδίως της αποκομιδής των σκυβάλων, είναι σημαντικά και χρονίζοντα. Η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου για ενίσχυση του Τομέα καθαριότητας του Δήμου, με την παράλληλη χρήση υπηρεσιών και από τον ιδιωτικό τομέα, αποσκοπεί στο να δώσει διέξοδο σε πραγματικά προβλήματα. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην αντιμετώπιση διαχρονικών παθογενειών, που στέκονται εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία του  Τομέα Καθαριότητας του Δήμου.

Η προσφορά των εργαζόμενων του Δήμου στον νευραλγικό αυτόν Τομέα της καθαριότητας, όχι μόνο είναι σημαντική, αλλά και ως τέτοια αναγνωρίζεται. Συνεπώς, η καθοδηγούμενη από τις Συντεχνίες, αντίδραση των συνεργείων καθαριότητας, είναι υπερβολική και δεν εξυπηρετεί το καλώς νοούμενο συμφέρον.

Αντιλαμβανόμαστε την αγωνία των εργαζομένων του Δήμου στον Τομέα της καθαριότητας, ωστόσο ως Δημοτική Αρχή, επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές αυτό που οι Συντεχνίες ήδη γνωρίζουν πολύ καλά, ότι δεν διακυβεύεται καμία θέση εργασίας του υφιστάμενου εργατικού προσωπικού του Δήμου.

Θεωρούμε λοιπόν, πως κάθε κίνηση που δημιουργεί επίπλαστες αντιπαραθέσεις, δεν βοηθά τον Δήμο μας. Πιστεύουμε πως στόχος όλων μας – και ιδίως των εργαζομένων και των συντεχνιών – είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η κάλυψη των αναγκών των δημοτών. Ελπίζουμε, επομένως, στην υποστηρικτική τους στάση, σε αυτή τη διαδικασία αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες.

 

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου
Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018