Ανακοίνωση Green Dot: Μη πραγματοποίηση της συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών από τους Δήμους και τις Κοινότητες Λευκωσίας (12/8 – 18/8/2019)