Ανακοίνωση ΣΑΛ Λευκωσίας: Παράταση πληρωμής αποχετευτικών τελών για το έτος 2017, μέχρι και τις 29 Απριλίου 2018