Ανακοίνωση ΣΑΛ Λευκωσίας: Παράταση πληρωμής αποχετευτικών τελών για το έτος 2017 μέχρι και τις 29 Δεκεμβρίου 2017