Ανοικτή πρόσκληση προς επιχειρηματίες: Ελέγξτε πόσο πράσινη είναι η επιχείρησή σας

Ο Δήμος Στροβόλου και το CIIM απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση προς τους επιχειρηματίες της περιοχής του Δήμου Στροβόλου και της ευρύτερης μητροπολιτικής Λευκωσίας για συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την πράσινη επιχειρηματικότητα.

Το ερωτηματολόγιο εντάσσεται στις δράσεις του Κέντρου Πράσινης Επιχειρηματικότητας Δήμου Στροβόλου, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Δήμο και το CIIM με σκοπό να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις των δημοτών, εντάσσοντας και εδραιώνοντάς τες σωστά στην αγορά, προσφέροντάς τους ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική και συμβουλευτική στα πλαίσια της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Βασικός στόχος του Κέντρου είναι η ενίσχυση και ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των στελεχών των επιχειρήσεων στην Πράσινη οικονομία, μέσω σεμιναρίων, εργαστηρίων και επιχειρηματικής καθοδήγησης (business coaching).

Το παρόν ερωτηματολόγιο συντάχθηκε στα πλαίσια έρευνας, προκειμένου να εξεταστούν οι προοπτικές για την εφαρμογή πράσινων στρατηγικών στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε οι δράσεις του Κέντρου να προσανατολίζονται με βάση τις ανάγκες των ίδιων των επιχειρηματιών.

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ ή στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.strovolos.org.cy).

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

23 Μαρτίου 2023