Απάντηση Δήμου σε δημόσιες αναρτήσεις, για τα Τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων, για τους συνταξιούχους

Απάντηση Δήμου σε δημόσιες αναρτήσεις, για τα Τέλη Αποκομιδης Σκυβάλων, για τους συνταξιούχους

Επειδή το τελευταίο διάστημα εμφανίστηκαν διαφημιστικές πινακίδες, στα δημοτικά όρια Στροβόλου, που αναφέρονται παραπλανητικά για τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων για τους συνταξιούχους, ο Δήμος Στροβόλου αντί άλλης απάντησης αποστέλλει ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στις 2 Νοεμβρίου 2016 και αναφέρεται σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 1/11/2016.

 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου για τα Τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων, για τους συνταξιούχους

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 1/11/2016 αποφάσισε  για το έτος 2016, να αναθεωρήσει τα Τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων για τους Συνταξιούχους, ως ακολούθως:

-Συνταξιούχοι (ζευγάρια) – Ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές- €60,00

-Συνταξιούχοι (μονήρεις)  – Ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές- €30,00

(Τα πιο πάνω τέλη  ισχύουν για όλους τους συνταξιούχους και ανεξάρτητα από το εισόδημα τους.)

Σε ότι αφορά του υπερήλικες  άνω των 75 ετών,  απαλλάσσονται της καταβολής τελών σκυβάλων για το 2016, ανεξάρτητα από το εισόδημα τους, εφόσον προσκομίσουν στο Δήμο, τα δελτία ταυτότητας τους

Ως εκ τούτου οι δημότες που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες και δεν έχουν εξοφλήσει τα τέλη σκυβάλων για το έτος 2016, προτρέπονται  όπως προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου με τα δελτία ταυτότητας τους , για την αναθεώρηση της φορολογίας τους και την εξόφληση της.

Όσοι επηρεαζόμενοι δημότες έχουν ήδη υποβάλει ένσταση, ο Δήμος θα αναθεωρήσει το τέλος σκυβάλων και θα σταλεί νέα ειδοποίηση με το αναθεωρημένο τέλος σκυβάλων, χωρίς καμία επιβάρυνση, σε περίπτωση που στο μεταξύ παρέλθει η καθορισθείσα ημερομηνία πληρωμής του τέλους που είναι η 16η Δεκεμβρίου 2016.

Όσοι επηρεαζόμενοι έχουν ήδη εξοφλήσει το τέλος σκυβάλων του  έτους 2016 πριν την αναθεώρηση του, ο Δήμος θα μεριμνήσει για  την επιστροφή της διαφοράς που έχει καταβληθεί, σε μεταγενέστερο στάδιο και όχι αργότερα από τον Ιανουάριο 2017.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

9 Νοεμβρίου 2016