ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει τους υποψήφιους, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για τις πιο πάνω θέσεις, ότι τους έχει αποσταλεί διπλοσυστημένη επιστολή που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση στην οποία καλούνται να παρακαθίσουν και έχει οριστεί να διεξαχθεί ως αναφέρεται πιο κάτω:

  • για τη θέση του Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας το Σάββατο 6/4/2019
  • για τη θέση του Λειτουργού Κήπων και Πρασίνου το Σάββατο 6/4/2019
  • για τη θέση του Υγειονομικού Λειτουργού το Σάββατο 6/4/19 και τη Δευτέρα  8/4/19

Για να επιτραπεί στους υποψήφιους να λάβουν μέρος στην εν λόγω γραπτή εξέταση, θα πρέπει να παρουσιάσουν την πιο πάνω αναφερόμενη επιστολή μαζί με το δελτίο ταυτότητάς τους.

Σε περίπτωση που υποψήφιοι δεν ενημερωθούν από τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες να παραλάβουν την επιστολή τους μέχρι τις 18/3/2019, θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσουν (μετά από αυτή την ημερομηνία) με το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού για να ενημερωθούν σχετικά, στο τηλέφωνο 22470344.

Εξεταστέα ύλη:

Για τη θέση του Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας πατήστε εδώ
Για τη θέση του Λειτουργού Κήπων και Πρασίνου πατήστε εδώ
Για τη θέση του Υγειονομικού Λειτουργού πατήστε εδώ