Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (αριθμός διαγωνισμού 30/2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (αριθμός διαγωνισμού 30/2022). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (αριθμός διαγωνισμού 31/2022).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (αριθμός διαγωνισμού 31/2022). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ (αριθμός διαγωνισμού 32/2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ (αριθμός διαγωνισμού 32/2022). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (αριθμός διαγωνισμού 35/2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (αριθμός διαγωνισμού 35/2022). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΚΗΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (αριθμός διαγωνισμού 34/2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΚΗΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (αριθμός διαγωνισμού 34/2022). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό […]