Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΩΣ ΤΡΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ/ΦΟΡΤΩΤΗΡΩΝ (DIGGER LOADER) ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΦΟΥΧΤΑ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ (αριθμός διαγωνισμού 37/2022).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΩΣ ΤΡΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ/ΦΟΡΤΩΤΗΡΩΝ (DIGGER LOADER) ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΦΟΥΧΤΑ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ (αριθμός διαγωνισμού 37/2022). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (αριθμός διαγωνισμού 36/2022).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (αριθμός διαγωνισμού 36/2022). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2Ο22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 (αριθμός διαγωνισμού 25/2022). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου […]