Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (αριθμός διαγωνισμού 07/2023).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (αριθμός διαγωνισμού 07/2023). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ  (αριθμός διαγωνισμού 64/2022).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ  (αριθμός διαγωνισμού 64/2022). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ PAY & DISPLAY, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 60.000 ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ (αριθμός διαγωνισμού 45/2022).

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ PAY & DISPLAY, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 60.000 ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ (αριθμός διαγωνισμού 45/2022). Δικαίωμα συμμετοχής στο […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΩΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΕΛΙΚΑΝ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΕΓΚΩΜΗΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, ΓΕΡΙΟΥ, ΛΑΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΕΡΙΟΥ (αριθμός διαγωνισμού 42/2022).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΩΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΕΛΙΚΑΝ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΕΓΚΩΜΗΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, […]

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΚΗΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (αριθμός διαγωνισμού 34/2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΚΗΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (αριθμός διαγωνισμού 34/2022). Δικαίωμα συμμετοχής στο […]