ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

Μέσω της πιο κάτω φόρμας μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας για υποβολή αίτησης μείωσης Τελών Φορολογιών Οικιστικών υποστατικών (Τέλος Αποκομιδής Σκυβάλων) για το έτος 2022.

Για να είναι έγκυρη η αίτηση σας, θα πρέπει τα στοιχεία και τα επισυναπτόμενα έγγραφα που ζητούνται να είναι πλήρη, ορθά, και ευανάγνωστα. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση σας θα απορρίπτεται και θα πρέπει να την υποβάλετε εκ νέου εντός της καθορισμένης προθεσμίας (μέχρι και τις 31/01/2023).

 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για μειώσεις Τελών Φορολογιών Οικιστικών υποστατικών έχει παρέλθει.