Άρθρο Δημάρχου Στροβόλου «Μεταρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Δεν νοείται πρωτεύουσα χωρίς τον Στροβόλο

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την «προίκα» που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές, βάζοντας στην άκρη τοπικά και προσωπικά συμφέροντα.

Η Κύπρος χρειαζόταν… χτες μία ουσιαστική και ριζοσπαστική μεταρρύθμιση των Δήμων. Το κυρίαρχο θέμα είναι να συνοδευτεί αυτή η μεταρρύθμιση  με τη ριζική αλλαγή του πολιτικού και διοικητικού συστήματος των νέων διευρυμένων Δήμων, προκειμένου οι Δήμοι μας να μετατραπούν σε ισχυρές μονάδες σχεδιασμού και προώθησης της Τοπικής Ανάπτυξης, με ισχυρά «όπλα» στη διάθεσή τους, που θα τους παραχωρήσει η κεντρική εξουσία.

Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να στοχεύει σε μια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργικό εκσυγχρονισμό. Έχουμε ανάγκη από μια μεταρρύθμιση, η οποία θα θέσει τις βάσεις και θα δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία βιώσιμων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ικανών να εξασφαλίσουν και να διαχειριστούν τους πόρους που απευθύνονται στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και τον κοινωνικό έλεγχο στη δράση τους. Οι δήμοι μας θα πρέπει να γίνουν πραγματικές κυβερνήσεις και όχι η ετεροδιοίκηση που έχουμε σήμερα.

Βεβαίως, το μεγάλο θέμα της μεταρρύθμισης δεν θα πρέπει να είναι μόνο το ποιοι δήμοι θα συγχωνευτούν με ποιους και ποιοι για ορισμένους λόγους θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση. Με αυτή τη λογική, οι συγχωνεύσεις θα πρέπει να φέρουν πραγματική «επανάσταση» στην κοινωνία. Μία κοινωνία, στην οποία, στη μείζονα Λευκωσία, τουλάχιστον, αλλά και σε όλη την Κύπρο, οι πραγματικές ανάγκες των δημοτών ιεραρχούνται πολύ υψηλότερα από τοπικά και κομματικά συμφέροντα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Λευκωσία, η πρωτεύουσά μας, θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε ένα νέο μητροπολιτικό Δήμο, ο οποίος θα δημιουργηθεί από τη συνένωση των σημερινών Δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου. Άλλωστε, πανομοιότυπα είναι τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Δήμος Στροβόλου και οι όμοροι αστικοί Δήμοι, που συναποτελούν την καρδιά της πόλης μας.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που θα αναμένονται από τη δημιουργία μίας μεγάλης, ισχυρής πρωτεύουσας, η οποία θα περιλαμβάνει και τον Στρόβολο, είναι τα ακόλουθα:

  1. Η νέα, πυκνοκατοικημένη πρωτεύουσα θα μπορεί να έχει ένα ενιαίο πολεοδομικό σχεδιασμό
  2. Θα είναι πλέον εφικτή η άντληση περισσότερων ευρωπαϊκών κονδυλίων για υλοποίηση έργων, στα οποία κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ο Δήμος Στροβόλου δεν ήταν επιλέξιμος
  3. Το σενάριο που προνοεί τη συμπερίληψη του Στροβόλου στη νέα μεγάλη πρωτεύουσα αναμένεται να έχει ως επακόλουθο την εξοικονόμηση περίπου 10 εκατομμυρίων ετησίως, τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες στους δημότες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν μπορεί να υπάρξει πρωτεύουσα χωρίς τον Στρόβολο, έστω και αν αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από εμάς δεν θα διατηρήσουν τους τίτλους, τα οφίκια και τις καρέκλες τους.

4 Οκτωβρίου 2019

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου