Άρθρο Δημάρχου Στροβόλου: «Ο ρυπαίνων πληρώνει»- Περί παράνομης απόρριψης αποβλήτων και μπάζων

«Ο ρυπαίνων πληρώνει»- Περί παράνομης απόρριψης αποβλήτων και μπάζων

Του Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, Δημάρχου Στροβόλου και  Προέδρου του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Λευκωσίας

Η παράνομη ρίψη αποβλήτων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλες οι αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νησί μας. Είναι ένα φαινόμενο που δεν τιμά κανέναν και πολύ συχνά οι Δήμοι μας αναγκάζονται να επωμιστούν μεγάλο οικονομικό κόστος για να γίνει όσο το δυνατόν πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση. Κατά καιρούς έρχονται κοντά μας διάφορες εισηγήσεις, είτε από δημότες είτε από αρμόδιους φορείς. Πολλοί δημότες μας θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν αυστηρότερες οι ποινές για όσους ρυπαίνουν, διότι όπως ξεκαθαρίζει και η ευρωπαϊκή νομοθεσία «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Η ακατάσχετη απόρριψη αποβλήτων αφορά διάφορα είδη αποβλήτων: ογκώδη αντικείμενα, έπιπλα, συσκευές, συσκευασίες, οργανικά απόβλητα, κλαδεύματα, μπάζα και πολλά από αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν. Για τα ογκώδη αντικείμενα και τα κλαδεύματα, ο Δήμος Στροβόλου, όπως και άλλοι Δήμοι, διαθέτει ειδική υπηρεσία, η οποία με ένα επιδοτημένο μικρό αντίτιμο βοηθά τους δημότες που δεν μπορούν να μεταφέρουν μόνοι τους τα απόβλητα αυτά στο Πράσινο Σημείο. Για την ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων υπάρχουν στα σκαριά σημαντικές εξελίξεις και αλλαγές, οι οποίες προωθούνται από το αρμόδιο Υπουργείο σε νομοθετικό επίπεδο, με όλους μας να εργαζόμαστε άοκνα για την μετάβαση σε ένα μοντέλο Κυκλικής Οικονομίας, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ορθή διάθεση όλων των αποβλήτων.

Διαβάζοντας σημερινό δημοσίευμα με τίτλο «Φρένο στις παράνομες απορρίψεις μπάζων με νομοθετικές ρυθμίσεις» στην εφημερίδα ο «Φιλελεύθερος» και συζητώντας επί του θέματος με δημότες του Στροβόλου, επισημαίνουμε ότι όντως η ακατάσχετη απόρριψη μπάζων ή/και άλλων οικοδομικών αποβλήτων αποτελεί σημαντικό  πρόβλημα για τον Δήμο μας τα τελευταία χρόνια. Η κατάσταση μας ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι τα μπάζα είναι ρεύμα αποβλήτων παραγόμενο κυρίως από επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εισπράττουν τέλη επεξεργασίας των οικοδομικών υλικών από τους πελάτες τους, με σκοπό την ορθή διαχείρισή τους σε αδειοδοτημένες μονάδες. Δυστυχώς όμως, μία θλιβερή μειοψηφία επιλέγει αντί να μεταφέρει οικοδομικά απόβλητα και μπάζα στις αδειοδοτημένες μονάδες, να τα απορρίπτει στην κοίτη του ποταμού Καλόγηρου, στο τέρμα της οδού Κωνσταντινουπόλεως στο Στρόβολο.

Ο ποταμός Καλόγηρος πρόσφατα φιγούραρε ξανά σε δημοσιεύματα, ως σημείο ρίψης παράνομων και επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς εκεί βρέθηκαν χρησιμοποιημένα rapid tests και άλλα κλινικά απόβλητα. Η Υπηρεσία του Δήμου μας γνωρίζει το πρόβλημα και προβαίνει συχνά σε ελέγχους και επιτήρηση της περιοχής, στο μέτρο του δυνατού. Αρκετοί ευαισθητοποιημένοι δημότες ενημερώνουν την Υπηρεσία μέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης Δημοτών, όταν αντιληφθούν ότι υπάρχει συσσώρευση αποβλήτων. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει και διογκώνεται, παρά τις προσπάθειές μας. Πολλοί απορρίπτουν παράνομα απόβλητα εκεί τις βραδινές ώρες, στο απομακρυσμένο αυτό σημείο της κοίτης του ποταμού Καλόγηρου, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Τα συνεργεία μας προβαίνουν από καιρού εις καιρό στον καθαρισμό της κοίτης και πέριξ, όμως το έργο τους φαντάζει σισύφειο, μιας και σχεδόν αμέσως η περιοχή ξαναμετατρέπεται σε σκουπιδότοπο.

Επομένως, πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Μόνο μέσω μιας νομοθετικής ρύθμισης θα επιτευχθεί καλύτερος έλεγχος των εργολάβων και άλλων επαγγελματιών, οι οποίοι θα οφείλουν να συνάπτουν συμφωνία με τις αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας αυτών των αποβλήτων. Επίσης, είναι σημαντικό το ότι θα καταγράφονται οι ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων και θα υπάρχει σήμανση και εντοπισμός  των οχημάτων σκιπ με την εγκατάσταση GPS, έτσι ώστε να γίνεται ορθή εποπτεία και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο έλεγχος της απόρριψης αποβλήτων είναι τεράστιας σημασίας, όχι μόνο διότι τέτοιου είδους απόβλητα μπορεί να καταστούν βλαβερά για την ανθρώπινη υγεία, αλλά και επειδή ρυπαίνουν το περιβάλλον σε τέτοιο βαθμό που η αποκατάστασή του στην πρότερή του μορφή πολλές φορές είναι πολύ δύσκολη και δαπανηρή.

Ο ποταμός Καλόγηρος στο Στρόβολο αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα όπου η απερισκεψία ορισμένων επαγγελματιών δημιουργεί τακτικά ένα ανθυγιεινό φαινόμενο, με επιπτώσεις στο περιβάλλον, την βιοποικιλότητα αλλά και την ανθρώπινη υγεία και ποιότητα ζωής. Είναι για αυτό το λόγο που ο Δήμος μας υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συντείνει στην καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.