Άρθρο Δημάρχου Στροβόλου στην ΑυτοδιοίκησηCY «Βιώσιμη κινητικότητα – Λεωφόρος Τσερίου»

Η βιώσιμη κινητικότητα αναφέρεται στην ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον για μία καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις. Για να υπάρξει βιώσιμη κινητικότητα, η πόλη του 21ου αιώνα, πρέπει να εγκαταλείψει το μοντέλο του 20ου αιώνα, που στηριζόταν στη μαζική χρήση του αυτοκίνητου. Η μαζική χρήση του αυτοκινήτου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ το ποσοστό της ετήσιας θνησιμότητας στην Ευρώπη που οφείλεται στις συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αυξάνεται θεαματικά. Για να διαβάσετε περισσότερα εδώ.