Διήμερες Διακοπές Συνταξιούχων Δημοτών Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου και το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου» διοργανώνουν διήμερες διακοπές για τους συνταξιούχους δημότες Στροβόλου, στο Ξενοδοχείο Εκάλη στην Κακοπετριά, από την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019 μέχρι την Παρασκευή, 29  Νοεμβρίου 2019.
Στα πλαίσια των διακοπών, θα επιχορηγηθούν πλήρως 40 άτομα, για διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πλήρη διατροφή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Θα δοθεί προτεραιότητα στις ακόλουθες κατηγορίες συνταξιούχων, που έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους και λαμβάνουν συντάξεις μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

 1. Συνταξιούχοι που είναι δικαιούχοι του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα.
 2. Συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).
 3. Συνταξιούχοι μονήρεις με ετήσιο εισόδημα μέχρι €10.000.
 4. Συνταξιούχοι ζευγάρια με ετήσιο εισόδημα μέχρι €18.000.

Η τελική επιλογή των δημοτών που θα επιχορηγηθούν θα γίνει με βάση το ύψος της σύνταξης, δίνοντας προτεραιότητα στους συνταξιούχους με τη χαμηλότερη σύνταξη.

Όσοι συνταξιούχοι δεν επιλεγούν για συμμετοχή με επιχορήγηση, μπορούν να συμμετέχουν καταβάλλοντας οι ίδιοι το συνολικό ποσό των €85,00, που αντιστοιχεί στα έξοδα διαμονής σε δίκλινο δωμάτιο με πλήρη διατροφή για 2 βράδια και μεταφορά με λεωφορείο, νοουμένου ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στο ξενοδοχείο.

Η συμμετοχή στο διήμερο είναι με ιδία ευθύνη των συμμετεχόντων και προτρέπονται οι δημότες να υποβάλουν αίτηση,  νοουμένου ότι η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει.

Οι δηλώσεις συμμετοχής διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου και στο Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου, Πειραιώς 33, πλησίον Δημοτικού Σχολείου Περνέρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ. και Τρίτη,   3:00 – 5:00 μ.μ., τηλ: 22495272). Οι δηλώσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου μέχρι και την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Κέντρου. Όλες οι δηλώσεις για να παραληφθούν, θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες, με όλα τα ζητούμενα έγγραφα.


Υποψήφιος Δήμος για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Εθελοντισμού 2021
Η διοργάνωση των διήμερων διακοπών έχει ενταχθεί στις δράσεις της υποψηφιότητας στον τομέα της Κοινωνικής Προσφοράς του Δήμου Στροβόλου

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

 

Ανακοίνωση έναρξης Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης και Στήριξης για Γονείς παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δήλωση συμμετοχής μέχρι 8/5/19)

Η Επιτροπή Προστασίας των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου ανακοινώνουν την έναρξη Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης και Στήριξης για Γονείς παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές. Η διοργάνωση ομάδων αποτελεί ένα πάγιο αίτημα γονιών που εξυπηρετούνται από τη Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης της Επιτροπής Προστασίας των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

Σε ποιους απευθύνεται: Γονείς παιδιών 2 – 8 χρονών με οποιαδήποτε δυσκολία ή διαταραχή στην ανάπτυξη: σύνδρομο (Down, Angelman, κτλ.), φάσμα αυτισμού, νοητική αναπηρία, ΔΕΠΥ, μαθησιακές δυσκολίες, κινητική αναπηρία, κτλ.

Διάρκεια: 6 συναντήσεις διάρκειας 90 λεπτών

Ημέρες & ώρα διεξαγωγής: 15/05, 22/05, 29/05, 05/06 & 12/06/2019, 19/06/2019
ώρα 08:30 – 10:00 π.μ.

Χώρος: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου – Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου
(Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 34, Στρόβολος)

Τρόπος λειτουργίας: Η ομάδα λειτουργεί με απόλυτη εχεμύθεια, εμπιστοσύνη, σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα καθώς επίσης στην προσωπικότητα του κάθε συμμετέχοντα. Οτιδήποτε συζητείται εντός της ομάδας δεν βγαίνει προς τα έξω. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο αφού η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια βιωματικής προσέγγισης, δηλαδή με αναφορά σε προσωπικά βιώματα και χρήση βιωματικών ασκήσεων.

Συμμετοχή: Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η ομάδα δεν είναι ανοιχτή προς το κοινό, με την έννοια ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν δήλωση συμμετοχής, να έρθουν στις περισσότερες συναντήσεις και να πληρούν το κριτήριο του γονιού παιδιού 2 – 8 χρονών με οποιαδήποτε δυσκολία ή διαταραχή στην ανάπτυξη. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των δύο γονιών ενός παιδιού θα μπορέσει να συμμετάσχει ο ένας εκ των δύο, δίνοντας προτεραιότητα σε άλλους γονείς, εκτός κι αν δεν συμπληρώνεται ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων. Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ορίζονται τα 4 άτομα και μέγιστος τα 10 άτομα.

Σκοπός της ομάδας: Η δημιουργία ενός χώρου όπου οι γονείς να μπορούν να ανταλλάξουν σκέψεις, εμπειρίες, προκαταλήψεις, συναισθήματα και γνώση για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, τον γονικό τους ρόλο, τις προσδοκίες, τα όνειρα και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Πιο συγκεκριμένα η ομάδα στοχεύει στην ανακούφιση των γονιών, την ενδυνάμωσή τους, τη στήριξη στον πολυδιάστατο ρόλο που έχουν να επιτελέσουν, την αποτελεσματικότερη επικοινωνία εντός της οικογένειας, και την ανταλλαγή εμπειριών και συναισθημάτων με άλλους γονείς.

Θεματολογία: Η ομάδα θα ακολουθήσει ένα ημι-δομημένο πλαίσιο όπου θα συζητηθούν συγκεκριμένα θέματα βάσει του προγράμματος αλλά παράλληλα θα υπάρχει ευελιξία ώστε να εμπλουτιστεί με τα θέματα που θα προκύψουν από τις ανάγκες των γονιών. Θα προβλέπεται, δηλαδή, μια προτεινόμενη θεματολογία αλλά και χώρος για συζήτηση /
επεξεργασία άλλων προβληματισμών των συμμετεχόντων. Ενδεικτικά θέματα που θα συζητηθούν:

 • Η ιδιαιτερότητα των αναπτυξιακών αναγκών: τι σημαίνει να είμαι γονιός ενός παιδιού με δυσκολίες/αναπηρία
 • Οι πολλαπλοί ρόλοι του γονιού και η μεταξύ τους ισορροπία, η διαφοροποίηση του γονεϊκού ρόλου λόγω αυξημένων αναγκών. Η συμπεριφορά μου ως γονιός και πως αυτή επηρεάζει τα συναισθήματα των άλλων
 • Η αντιμετώπιση από τον κοινωνικό περίγυρο, το στίγμα, πως με επηρεάζει
 • Η επικοινωνία με το παιδί μου και πως μπορώ να τη διευκολύνω, η δυσκολία της  οριοθέτησης, πως μπορώ να νιώσω ικανοποίηση από αυτή τη σχέση, η σημασία του παιχνιδιού
 • Η ισορροπία στην οικογένεια (σχέση γονιών, ρόλος των αδερφών)
 • Η σημασία του δικτύου βοηθείας (ευρύτερη οικογένεια)

Συντονίστρια: Ελένη Δημητρίου, Ψυχολόγος – Λειτουργός Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης της Επιτροπής Προστασίας των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

Διοργανωτές: Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική
Αναπηρία σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου.

Ανακοίνωση – Πρόγραμμα Πρόληψης και Πρώιμης Διάγνωσης Παραγόντων Κινδύνου για τις Καρδιαγγειακές Παθήσεις, 30/3/19

Ο Δήμος Στροβόλου και οι Εθελοντές Γιατροί – Κύπρος θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019, από τις 7:30 – 11:30 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου το Πρόγραμμα Πρόληψης και Πρώιμης Διάγνωσης Παραγόντων Κινδύνου για τις  Καρδιαγγειακές Παθήσεις.

Η οργάνωση Εθελοντές Γιατροί – Κύπρος,  μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού στόχου για «υγιή γήρανση», προσφέρει το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ελέγχου όλων των παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως τα ψηλά επίπεδα λιπιδίων (χοληστερόλη, τριγλυκερίδια) και γλυκόζης (σάκχαρο), καθώς και της αρτηριακής πίεσης.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 35-65 ετών και προσκαλείστε, εφόσον εμπίπτετε στην πιο πάνω ομάδα ηλικίας, να συμμετάσχετε, κλείνοντας ραντεβού στο Κέντρο Πρόληψης της οργάνωσης Εθελοντές Γιατροί – Κύπρος, μέχρι και τις 29 Μαρτίου 2019, στο τηλέφωνο 7000 99 90 από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση σε συγκέντρωση για τον θεσμό «Παρατηρητή της Γειτονιάς», 13/3/19

Π ρ ο σ κ λ η σ η

Ο Δήμος Στροβόλου και η Αστυνομία Κύπρου

σας προσκαλούν σε συγκέντρωση
για τη λειτουργία του θεσμού

«Παρατηρητής της Γειτονιάς» 

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

Ώρα: 18:00

Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου

Ο θεσμός αποτελεί μια στρατηγική πρόληψης του εγκλήματος,

η οποία μειώνει την εγκληματικότητα και αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας.

Για πληροφορίες, καλέστε στο 22470460.

Διαλέξεις για το λεμφοίδημα από το Κέντρο Μαστού Κύπρου υπό την αιγίδα του Δήμου Στροβόλου, 7/3/19

Φεστιβάλ Εθελοντών στα πλαίσια της εκστρατείας «Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα», 3/11/18 – Δημ. Μέγαρο Στροβόλου

Το ΄Ιδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου σε συνεργασία με το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας, διοργανώνουν Φεστιβάλ Εθελοντών, το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου από τις 16:00 -19:15. Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου 19:30-21:30

Κοινωνίες με Xρώματα «Filippino food festival», 19/11/17, (11:00 – 15:00) – Πάρκο Ακροπόλεως

Δελτίο Τύπου – Προσφορά και Στήριξη Δημοτών Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου, στα πλαίσια της εξαγγελθείσας πολιτικής του για μηνιαία παροχή τροφίμων σε άτομα και οικογένειες δημότες Στροβόλου που αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για κάλυψη των βασικών αναγκών τους, πληροφορεί το κοινό ότι παρέχει στήριξη σε 130 οικογένειες που αντιστοιχούν περίπου σε 400 άτομα.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, αρχές Σεπτεμβρίου, προσέφερε επίσης σχολικά είδη σε 70 παιδιά των συγκεκριμένων οικογενειών, που φοιτούν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της περιοχής του Δήμου Στροβόλου.

Την προσπάθεια αυτή στήριξαν μέχρι σήμερα οι ακόλουθοι, τους οποίους ο Δήμος ευχαριστεί και δημόσια:

 • Δημότες Στροβόλου
 • Cheeseline Ltd
 • Geronimo Company Ltd/ Νόστιμη Πατάτα
 • A. Μιντίκκης Φάρμα Λτδ
 • Γεωχακο Λτδ
 • Φούρνοι Ζορπάς
 • Karkotis Manufacturing and Trading Ltd
 • Super Discount Store
 • Smart Discount Store
 • Παπαδόπουλος Α. & Υιοι Λτδ
 • ΧρυσοΔάλια Βιομηχανία Τροφίμων Λτδ
 • Μακαρόνια Θρίαμβος

 

Διάλεξη με θέμα «Καρκίνος του Μαστού», 19/6/17, (17:00 – 20:00) – Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

Δελτίο Τύπου – Φιλανθρωπική Εκδήλωση Go Bazz…Art για την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου»

Η οργανωτική ομάδα του GO Bazz…Art διοργάνωσε στις 12 Νοεμβρίου 2016 φιλανθρωπική εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου, για την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου».

Τα  έσοδα της εκδήλωσης ανήλθαν στα €502,00 ευρώ και τα έξοδα ήταν €135,75 ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για την αγορά εξοπλισμού και συντήρηση του Κέντρου Ενηλίκων Στροβόλου.