Χορευτική παράσταση Dance Central «Δώδεκα Βασιλοπούλες», 16/2/20