Δελτίο Τύπου – Εκλογή Αντιδημάρχου Δήμου Στροβόλου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου, στην 578η συνεδρία του η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 36 του Περί Δήμων Νόμου, έχει εκλέξει στη θέση του Αντιδημάρχου τον κ Γεώργιο Χρυσάνθου, Δημοτικό Σύμβουλο του ΔΗΣΥ.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

12 Ιανουαρίου 2017