Δελτίο Τύπου για ακινητοποιημένα οχήματα

Πληροφορούνται οι ιδιοκτήτες των πιο κάτω οχημάτων/αντικειμένων, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα στα Δημοτικά όρια Στροβόλου, όπως τα απομακρύνουν εντός 4 εβδομάδων από σήμερα, διαφορετικά ο Δήμος Στροβόλου ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τον Περί Δήμων Νόμο, Ν.111/85 όπως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 153(Ι)/2007 θα προβεί στην απομάκρυνση και τελική καταστροφή τους.

 

ETY 075 – Ορέστου, HKM 938 – Ανδρέα Σουρουκλή, 05166CT (Καρότσα Trailer) – Τριπτολέμου, AAN 272 – Σαν Σουσί, CAZ 301 – Αθηνών, DAY 83 – Αγίας Παρασκευής, EEX 129 – Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, EHE 878 – Κρέσνας, ENB 132 – Σούδας, EPN 276 – Αχιλλέως, EXA 184 – Ευριπίδου, EYX 699 – Βασίλη Μιχαηλίδη,HAP 740 – Καλλικράτους, HEM 501 – Γεώργιου Στόκκου, HEP 014 – Ευρυπίδου, HTH 067 – Σαρωνικού, KAB 948 – Βασίλη Μιχαηλίδη, KET 357 – Φωτίου, KMQ 738 – Σούδας, KNZ 896 – Ανδρέα Συγγρού, KPC 354 – Σούδας, KQY 691 – Τριπτολέμου, KTC 642 – Ευρώπης, KVF 675 – Βασίλη Μιχαηλίδη, SS 675 – Ανδρέα Κάρυου, TENA 597 – Βασίλη Μιχαηλίδη, UZ 410 – Αρτέμιου Φραγκέσκου, XV 308 – Σαν Σουσί, XX 909 – Κρέσνας, YX 760 – Νίκου Γιάγκου.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

17 Φεβρουαρίου 2017