Δελτίο Τύπου – Αγορά επιστύλιων μεταλλικών καλάθων αχρήστων

Ο Δήμος Στροβόλου μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας καθαριότητας του, υπέγραψε με την εταιρεία ΦΕΛΜΙΧ ΛΤΔ, συμβόλαιο για την προμήθεια 200 επιστύλιων μεταλλικών καλάθων αχρήστων με στόχο να αντικατασταθούν οι υφιστάμενοι κατεστραμμένοι κάλαθοι και να τοποθετηθούν νέοι όπου υπάρχει ανάγκη.

Οι κάλαθοι θα τοποθετηθούν σε πάρκα, χώρους πρασίνου και δρόμους εντός των δημοτικών ορίων Στροβόλου.