Δελτίο Τύπου – Αντιμετώπιση Προβλημάτων λόγω των βροχών

Ο Δήμος ενημερώνει το κοινό ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύστημα όμβριων υδάτων να είναι σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Συνεργεία του Δήμου συνεχίζουν να εργάζονται και  να ανταποκρίνονται στα περιστατικά που προκύπτουν.

Για οποιαδήποτε βοήθεια ή περαιτέρω πληροφόρηση σε σχέση με τα πιο πάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Δήμου στα πιο κάτω τηλέφωνα:

22470470 – Εργάσιμες μέρες και ώρες λειτουργίας του Δημαρχείου 7:30 π.μ. – 3:00 μ.μ.
99643044 – Δευτέρα με Παρασκευή, 6:30 π.μ.- 9:00 μ.μ. , Σάββατο – Κυριακή, 8:00 π.μ.- 9:00 μ.μ.

Συστήνεται όπως σε περίπτωση υπερχείλισης χειμάρρων, το κοινό να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να μην επιχειρεί να διασχίσει διαβάσεις με ορμητικά νερά, ενώ συστήνεται να παραμένει μακριά από περιοχές με λιμνάζοντα νερά, για τη δική του ασφάλεια.

Η βοήθεια και η συνεργασία των δημοτών θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της κατάστασης.