Δελτίο Τύπου – Επανέναρξη του Προγράμματος «Κοινωνίες με Χρώματα»