Δελτίο Τύπου – Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των πλημμύρων είναι ευθύνη όλων

Συνεργεία του Δήμου καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, προβαίνουν σε συστηματική βάση, στον καθαρισμό των φρεατίων ομβρίων υδάτων από τις ακαθαρσίες και στον καθαρισμό του οδοστρώματος των κύριων οδικών αρτηριών του Στροβόλου.

Η προσπάθεια του Δήμου δεν μπορεί να πετύχει χωρίς τη συνεργασία όλων των δημοτών του Στροβόλου οι οποίοι παρακαλούνται να αποφεύγουν τη ρίψη κλαδεμάτων και αχρήστων αντικειμένων σε σημεία που πιθανόν να παρασυρθούν από τα νερά της βροχής και να φράξουν ξανά τις σχάρες.

Ο Δήμος περαιτέρω παρακαλεί τους δημότες του να βοηθούν και οι ίδιοι στον καθαρισμό των σχαρών που είναι μπροστά στις κατοικίες τους, ιδιαίτερα την ώρα της βροχής, αφού τα συνεργεία του Δήμου δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες που δημιουργούνται λόγω του μεγάλου μεγέθους του οδικού δικτύου, αλλά και του μεγάλου αριθμού των υφιστάμενων σχαρών.

Τέλος, θυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις που η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για αναμενόμενες καταιγίδες, τα αυτοκίνητα πρέπει να βγαίνουν από τα υπόγεια, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού κινδύνου.