Δελτίο Τύπου – Υποτροφίες σε τελειόφοιτους μαθητές/τριες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας