Δημιουργία νέας διάβασης πεζών στον Δήμο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τους Περί Τροχαίας Κινήσεως Δημοτικούς Κανονισμούς Στροβόλου και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή του πιο κάτω μέτρου τροχαίας:

  • Την εγκατάσταση και λειτουργία μίας ισόπεδης Διάβασης Πεζών τύπου “ZEBRA”, στην οδό Ελένης Λοϊζίδου, πλησίον του Λοϊζίδειου Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022.