Ο Δήμος Στροβόλου σε συνέχεια απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, θα παραχωρούνται ειδικές  άδειες  για δωρεάν στάθμευση στους Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης για υβριδικά οχήματα εκπομπών χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/Km.

Επιπρόσθετα, ο Δήμος συνεχίζει να παρέχει ειδική άδεια για δωρεάν στάθμευση σε όλα τα ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Επιλέγοντας το 1o σύνδεσμο μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση, για τα υβριδικά οχήματα και το 2ο σύνδεσμο για την ηλεκτρονική αίτηση για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Η ειδική άδεια θα εκδίδεται από τον Δήμο και θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στον αιτητή, ο οποίος έχει την υποχρέωση να την τοποθετεί σε τέτοιο σημείο στο όχημα του, ώστε να είναι ευδιάκριτη.

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση η οποία διαθέσιμη  στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, Λεωφόρος Στροβόλου 100 (ισόγειο) ή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.strovolos.org.cy

H συμπληρωμένη αίτηση, μαζί με το αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του οχήματος, μπορούν να παραδίδονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση municipality@strovolos.org.cy.

Σημειώνεται  ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022 οι άδειες οι οποίες είχαν εκδοθεί από τον Δήμο με ισχύ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021,  για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα καταργούνται. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον εμπίπτουν στα σχετικά κριτήρια, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για το 2022.