Δωρεάν Στάθμευση για υβριδικά και ηλεκτρoκίνητα οχήματα για το έτος 2022

Ο Δήμος Στροβόλου, σε συνέχεια απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022, θα παραχωρούνται ειδικές  άδειες δωρεάν στάθμευσης στους Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης για υβριδικά οχήματα εκπομπών χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/Km. Επιπρόσθετα, ο Δήμος συνεχίζει να παρέχει ειδική άδεια για δωρεάν στάθμευση σε όλα τα ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη σχετική αίτηση (για ηλεκτρικά και για υβριδικά οχήματα) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (www.strovolos.org.cy) ή της εφαρμογής του Δήμου για έξυπνα κινητά.

Εναλλακτικά, μπορούν να επισκεφθούν το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, Λεωφόρος Στροβόλου 100 (ισόγειο). Μαζί με τη συμπληρωμένη αίτηση, πρέπει να επισυνάπτεται το πιστοποιητικό εγγραφής μηχανοκίνητου οχήματος.

Η ειδική άδεια θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στον αιτητή, ο οποίος έχει την υποχρέωση να την τοποθετεί σε τέτοιο σημείο στο όχημα του, ώστε να είναι ευδιάκριτη.

Σημειώνεται ότι οι άδειες οι οποίες είχαν εκδοθεί από τον Δήμο με ισχύ μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2021 για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα καταργούνται από την 31η Μαρτίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τα σχετικά κριτήρια, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για το έτος 2022.