Δωρεάν Στάθμευση σε όλους τους Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης του Δήμου Στροβόλου για τους κατόχους υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021

Ο Δήμος Στροβόλου ανακοινώνει ότι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι ειδικές  άδειες  για δωρεάν στάθμευση στους Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης του Δήμου Στροβόλου για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα θα ισχύουν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Για όλους τους υφιστάμενους κατόχους, οι νέες άδειες θα εκδοθούν  αυτόματα και θα αποσταλούν ταχυδρομικώς.

Για όσους ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια, αυτή  παραχωρείται με συμπλήρωση σχετικής αίτησης την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, Λεωφόρος Στροβόλου 100 (ισόγειο) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.strovolos.org.cy (Αρχική Σελίδα/Εξυπηρέτηση Δημοτών/Γενικές Πληροφορίες/ Έντυπα\Αιτήσεις/Έντυπo αίτησης για ιδιοκτήτες υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων)

H συμπληρωμένη αίτηση, μαζί με το αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του οχήματος, μπορούν να παραδίδονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, Λεωφόρος Στροβόλου 100 (ισόγειο) ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση municipality@strovolos.org.cy.

Η ειδική άδεια θα εκδίδεται από τον Δήμο και θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στον αιτητή, ο οποίος έχει την υποχρέωση να την τοποθετεί σε τέτοιο σημείο στο όχημα του ώστε αυτή να είναι ευδιάκριτη.

  • Για την σχετική αίτηση πατήστε εδώ.