ΔΤ – Κατασκευή Γέφυρας στην οδό Αλεξανδρουπόλεως παρά το Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου

Σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης που είχε εκδοθεί στις 25/10/2019, ο Δήμος επιθυμεί για μία ακόμη φορά να πληροφορήσει το κοινό ότι τα χρονοδιαγράμματα που είχαν ανακοινωθεί σε σχέση με την εκτέλεση του όλου έργου, τηρούνται.

Ως εκ τούτου την επόμενη εβδομάδα θα γίνει ανάρτηση του ρυθμιστικού σχεδίου στην ιστοσελίδα του Δήμου, με σκοπό τη λήψη απόψεων και εισηγήσεων από τους δημότες και ακολούθως το σχέδιο θα παρουσιαστεί σε πανδημοτική συγκέντρωση περί τα τέλη Ιανουαρίου/αρχές Φεβρουαρίου 2020, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός του μηνός Φεβρουαρίου.

Ο Δήμος επίσης πληροφορεί το κοινό ότι η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του έργου αναμένεται να γίνει περί τα τέλη του 2020/αρχές του 2021 και η ολοκλήρωσή τους εντός του 2022.