ΔΤ- Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος 2020-2030

Ο Δήμος Στροβόλου στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ανέλαβε με την εθελοντική συμμετοχή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα, την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, παρουσίασε την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου  μέσω τηλεδιάσκεψης το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος 2020-2030 και προχώρησε στη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής για παρακολούθηση της υλοποίησής του.

Το Σχέδιο Δράσης, το οποίο συντάχθηκε από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου σε συνεργασία με την υπηρεσία του Δήμου, αποτελεί την αποτύπωση των προθέσεων του Δήμου Στροβόλου για μελλοντικές δράσεις και έργα που αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με στόχο να καταστεί ο Στρόβολος μία σύγχρονη, ανθεκτική και αειφόρος πόλη. Για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον Δήμο, αξιοποιήθηκε το καινοτόμο εργαλείο UrbanProof tool, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE URBANPROOF «Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή», στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος ως εταίρος. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE.

Στο Σχέδιο Δράσης καταγράφονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον Δήμο και οι στόχοι για μείωσή τους, όπως και σειρά δράσεων που αποσκοπεί στην μείωση των εκπομπών,  αξιολογείται η τρωτότητα του Δήμου απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και εντοπίζονται δράσεις προσαρμογής για ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Το Σχέδιο Δράσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και μπορεί να μελετηθεί εδώ.

Ο Δήμος Στροβόλου επιθυμεί να ευχαριστήσει για την ανταπόκρισή τους και τη συμμετοχή τους στην συμβουλευτική επιτροπή την Ένωση Δήμων Κύπρου, τους Δημάρχους Λακατάμιας, δρα Φωτούλα Χατζήπαπα, Έγκωμης, κο Ζαχαρία Κυριάκου, Αγίου Δομετίου, δρα Κώστα Πέτρου, Γερίου, κο Νεόφυτο Παπαλαζάρου, τον Δήμο Αγλαντζιάς, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, την ΟΕΒ και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
23 Φεβρουαρίου 2021