ΔΤ – Πλήρωση Κενών Θέσεων στον Δήμο Στροβόλου

  • ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ (Mισθ. Κλίμακα Α14)
  • ΘΕΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (Μισθ. Κλίμακα Α8-Α10-Α11)
  • ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Μισθ. Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) – Α7-Α8(ι))
  • ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Μισθ. Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) – Α7-Α8(ι))

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο πάνω κενών θέσεων πρώτου διορισμού.

Λεπτομέρειες για τη μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερ. 14/2/2020.

Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, στο Δημαρχείο Στροβόλου, Λεωφ Στροβόλου 100, Στρόβολος, ή/και στο τηλέφωνο 22470470 (Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών)  κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρχική σελίδα/Ενημέρωση/Κενές Θέσεις εδώ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.

  • Για την σχετική αίτηση μπορείτε να αποταθείτε εδώ.