ΔΤ – Πράσινη Σημαία στον Δήμο Στροβόλου

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Στροβόλου βραβεύεται ως Πράσινη Πόλη της Κύπρου. Η βράβευση έγινε για το έργο «Ορθολογιστική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων», το οποίο αφορά την προσπάθεια του Δήμου να προστατεύσει τους υδάτινους πόρους και να εξοικονομήσει νερό, με γνώμονα τους 17 στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

H πολιτική που εφαρμόζεται στον Δήμο για την σωστή διαχείριση του νερού αφορά την εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων. Αρχικά, το νερό άρδευσης εξασφαλίζεται από αδειοδοτημένες γεωτρήσεις, με την κατανάλωση να ελέγχεται από μετρητές. Μετρητές και βρύσες με αυτοματισμό εξοικονόμησης νερού χρησιμοποιούνται στους δημόσιους χώρους πρασίνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατανάλωση νερού στο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου ελέγχεται μέσω εξειδικευμένου εξοπλισμού από το 2000. Παράλληλα, ένα νέο μέτρο που εφαρμόζεται σε πιλοτική βάση από το 2019 είναι η αποταμίευση του νερού της βροχής και η χρήση του για άρδευση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Life Urban Proof.

Το αρδευτικό δίκτυο στους χώρους πρασίνου σχεδιάστηκε με βάση τις πραγματικές ανάγκες σε νερό των φυτών και τον τύπο του εδάφους, ενώ επιλέγονται κυπριακά φυτά με μειωμένες ανάγκες σε νερό. Το προσωπικό του Δήμου έχει λάβει εκπαίδευση στην χρήση του εξοπλισμού, ενώ καθημερινά ελέγχει και συντηρεί τα δίκτυα έτσι ώστε να μην υπάρχουν απώλειες. Στην εκστρατεία αυτή έχει αναμειχθεί και το κοινό. Οι μαθητές έμαθαν τρόπους εξοικονόμησης νερού μέσω εκπαίδευσης στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αλλά και μέσω προγραμματισμένων επισκέψεων στο Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου, όπου γίνεται ενημέρωση τους από τον Δήμο για τα θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων και περιβάλλοντος. Επίσης, και οι δημότες βρίσκονται στο πλευρό του Δήμου όσον αφορά στην εξοικονόμηση νερού, αναφέροντας τυχόν προβλήματα ή διαρροές νερού στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών.

Η Πράσινη Σημαία θα συνεχίσει να κυματίζει στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, με τη σημαντική αυτή διάκριση να επιβραβεύει τις άοκνες προσπάθειες του Δήμου για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας.

Η επιστημονική αξιολόγηση της υποψηφιότητας του Δήμου έγινε παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος Κλέλιας Βασιλείου και εκπροσώπων όλων των συνεργαζόμενων φορέων. Η απονομή της Πράσινης Σημαίας θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο σε επίσημη τελετή.

Ο Δήμος, έχοντας λάβει δύο φορές στο παρελθόν την Πράσινη Σημαία όπως και την κορυφαία τιμητική διάκριση, το Χρυσό Αγρινό το 2018, έχει ενταχθεί στο Δίκτυο των Πράσινων Πόλεων & Κοινοτήτων της Κύπρου του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης.